6 Жовтня, 2021

Cертифікат відповідності вимогам міжнародного стандарту IS0 22000:2018

З гордістю хочемо повідомити, що високий рівень роботи Зернового терміналу ПрАТ МКХП (ММW) знову підтверджено, цього разу сертифікатом відповідності вимогам міжнародного стандарту IS0 22000:2018 «СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ», міжнародної системи HACCP.

Абревіатура ХАССП була запозичена з англійської мови, в якому це скорочення розшифровується як «Hazard Analysis and Critical Control Point» (HACCP) – «Аналіз ризиків і критичні контрольні пункти».

Суть принципів HACCP полягає наступному: на всіх стадіях виробництва конкретного харчового продукту, починаючи від приймання сировини і закінчуючи реалізацією готової продукції, в кожній технологічній операції, необхідно виявити небезпечні чинники, які можуть загрожувати безпеці продукції (мікробіологічні, токсикологічні, механічні, фізичні і т.д.) і забезпечити управління процесами, що дозволяє виключити або зменшити вплив цих факторів.

Для покращення контролю  всіх виробничих процесів, можливості стабільно реалізовувати безпечну продукцію, яка задовольняє вимоги споживача, Міжнародна організація по стандартизації (ISO) розробила і опублікувала стандарт ISO 22000, який узагальнює накопичений досвід впровадження систем управління якістю та принципів НАССР в різних країнах в рамках існуючого спектру національних стандартів і встановлює вимоги до системи менеджменту безпеки продукції у всьому харчовому ланцюжку.

В період  4-5 жовтня 2021 року міжнародним органом із оцінки відповідності, компанією ІП «SGS Україна» було проведено сертифікаційний аудит по дотриманню вимог міжнародного стандарту IS0 22000:2018 на Зерновому терміналі МКХП (MMW).

 На відповідність вимогам  системи  НАССР сертифіковані всі ланки поводження із зерном:

– надходження зерна автомобільним, залізничним транспортом;

– відбір проб та визначення якості зерна;

– проведення доробки зерна, в разі необхідності (очищення та сушіння);

– зберігання зерна;

– відвантаження зерна на водний транспорт.

Відповідність підприємства та впровадженої системи вимогам стандарту IS0 22000:2018 підтвердив аудитор всесвітньо визнаної незалежної організації ІП «SGS УКРАЇНА». Результатом цього стала рекомендація аудитора надати нашому терміналу міжнародний сертифікат відповідності вимогам міжнародного стандарту IS0 22000:2018 «СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга» (Food safety management systems. Requirements for any organizations in the food chain) з реєстрацією сертифікату в системі UKAS –United Kingdom Accreditation Service.