Екологія

Основним видом впливу підприємства на навколишнє середовище при транспортуванні і зберіганні зернових культур є вплив на атмосферне повітря. З огляду на специфіку зернових терміналів, а саме, розташування в межах міста Миколаєва, вже на стадії проекту реконструкції підприємства були закладені рішення, що дозволяють мінімізувати вплив підприємства на атмосферне повітря.

Системи захисту екології

Переважне використання закритої технології транспортування вантажів, як в технологічному процесі, так і під час приймання / відвантаження замовникам послуг

Використання аспіраційних мереж та високоефективних фільтрів, які починають роботу до початку запуску технологічного обладнання, і закінчують – після зупинки роботи обладнання з двохвилинною затримкою

Автоматичне блокування технологічного обладнання, у разі несправностей систем аспірації

Використання енергоефективних котелень і зерносушарки, що працюють на природному газі

Управління відходами

ПрАТ «МКХП» не є значним утворювачем відходів, оскільки відходи, в основному, утворюються при ремонті і обслуговуванні транспортного технологічного обладнання. Разом з тим, на підприємстві введено окремий збір та тимчасове зберігання небезпечних і ресурсноцінних відходів, які в подальшому передаються на утилізацію і знешкодження ліцензованим підприємствам відповідного напряму.


Моніторинг навколишнього середовища

Згідно з умовами дозволу на викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації по № 4810136300-449 (термін дії -20.03.2029), спеціалізовані лабораторії щорічно здійснюють контроль викидів забруднюючих речовин на джерелах викидів. Також, здійснюється контроль концентрацій забруднюючих речовин і впливу фізичних факторів на території затвердженої санітарно-захисної зони підприємства.