Соціальна відповідальність

Дотримання соціальних норм виробництва

Гарантія охорони праці та безпеки

– створення привабливих робочих місць

– надання необхідних засобів для здійснення ефективної роботи

– регулярна атестація робочих місць

Повага до прав людини

– заохочення всебічного розвитку співробітників

– недопущення дискримінації

– підтримання справедливого партнерства та культури взаємодопомоги

Соціальні проекти

– участь в проектах надання благодійної допомоги локальним медичним установам

Дотримання екологічних норм виробництва

Захист навколишнього середовища

– роздільний збір відходів з подальшою передачею на утилізацію та знешкодження відповідною установою

– встановлення сучасної аспіраційної системи обладнання

Екологія виробництва

– послідовне запровадження системи управління якістю HACCP

– підтримування чистоти на прилеглій до підприємства території

Дотримання норм ведення бізнесу

Ведення чесного бізнесу

– протидія корупції та підтримування політики прозорості бізнесу

– додержання принципів здорової конкуренції та поважне ставлення до партнерів

– розвиток бізнесу та створення додаткових інвестицій відповідно до законодавства України